Ubytovací řád

Práva a povinnosti ubytovaného

Ubytovaný má právo:

na přidělení základního vybavení pokoje (lůžkoviny, ložní prádlo, ručník, utěrka, mycí prostředek na nádobí),  klíče od pokoje, vchodových dveří a dálkový ovladač k bráně

na používání ubytovacího zařízení

používat v pokoji drobnou elektroniku k pracovním účelům a pro osobní potřebu

vyžádat si od ubytovatele heslo k wi-fi a její bezplatné využívání

Ubytovaný je povinen:

při nastěhování do pokoje prokázat svou totožnost a uhradit řádně cenu za ubytování

řídit se ustanovením tohoto ubytovacího řádu, dodržovat pravidla občanského soužití a dodržovat noční klid

udržovat čistotu a pořádek v pokoji, dodržovat hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy

hlásit ihned zjištěné závady, nepoškozovat ani nijak neničit zařízení, případné škody nahradit po dohodě s ubytovatelem

při ukončení ubytování uvést nábytek a kuchyňku do původního stavu, zhasnout světla, zavřít okna a vrátit klíče s dálkovým ovladačem, pokud host zanechá pokoj neuklizený, bude mu účtována přirážka za závěrečný úklid ve výši 400,- Kč

Ubytovaný nesmí:

přestěhovat se, ani využívat vybavení jiného pokoje bez souhlasu ubytovatele

úmyslně poškozovat vybavení ubytovacího zařízení

zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu a manipulace (přemisťování) s vnitřním vybavením pokojů

používat přímotopných spotřebičů bez souhlasu ubytovatele

kouřit v celém objektu, kouření je povoleno pouze venku na vyhrazených místech s popelníkem

držet v objektu zvířata bez souhlasu ubytovatele

umožnit ubytování osobám, které nejsou k ubytování nahlášeny

používat v objektu a jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku)

pouštět v celém objektu reprodukovanou hudbu bez souhlasu ubytovatele

VHAZOVAT DO WC VLHČENÉ UBROUSKY, VLOŽKY, TAMPÓNY ANI ZBYTKY JÍDEL

 

Při porušení ubytovacího řádu bude host vykázán bez nároku na vrácení peněz za ubytování.

 

Vnitřní řád

a) Ubytování hostů po 14.00, přesný čas ubytování je potřeba domluvit s ubytovatelem. Opuštění apartmánu do 10.00 h

b) Noční klid je od 22.00 h do 7.00 h

c) Pohyb návštěv je v objektu povolen pouze po předchozím nahlášení ubytovateli do 22.00 h, návštěvou se rozumí každá osoba, která zde není ubytovaná.

d) V případě zjištění ztráty nebo zcizení věcí je nutno tuto skutečnost nahlásit ubytovateli a Policii ČR

e) Ztrátu klíčů nebo dálkového ovladače je nutné ihned hlásit ubytovateli, který zajistí výměnu vložky na náklady ubytovaného

f) Ubytovací zařízení nenese odpovědnost za ztrátu peněžní hotovosti na pokoji

g) Používání venkovního zařízení je na vlastní nebezpečí, děti musí být pod dohledem rodičů a za děti odpovídají po celou dobu pobytu jejich rodiče

 

Závěrečná ustanovení

Povinností každého ubytovaného je seznámit se s tímto ubytovacím řádem, který je závazný pro ubytované hosty i návštěvy

Tento ubytovací řád musí být viditelně vyvěšen v objektu a zveřejněn na webových stránkách zařízení

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.12.2017


Hlavní stránka

Apartmány ESSER

+420 777 616 947, esser@seznam.cz

Copyright © 2023 by Apartmány ESSER | realizace Regional | Administrace
Booking.com Guest Review Awards 2021 - 8,9 out of 10 - Apartmán Esser
Autodoprava Milovice